Maandag start het nieuwe schooljaar. Sommige kinderen zijn al helemaal gewend aan het schoolse ritme, voor anderen is alles nog heel nieuw. Ook sommige ouders zijn al helemaal geroutineerd terwijl er bij anderen toch nog veel vragen naar boven komen. Over de koekjes en de fruitjes vertellen ze jullie honderduit op school. Over de financiën valt er ook veel te vertellen. Soms wordt dat door je school ook duidelijk gebracht, soms staat het in een ver addendum van het schoolreglement. Omdat centen belangrijk zijn, zetten wij alles even voor jullie op een rijtje:

Wat is er gratis?

  • Je kind inschrijven in de kleuterklas of de lagere school is gratis. Je school mag geen inschrijvingsgeld vragen.
  • Materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen zijn gratis. Ook hier kan je school dus geen bijdrage voor vragen.

Wat is er betalend?

Inschrijven op school is gratis. Kosten nodig voor het behalen van eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden niet doorgerekend naar jou als ouder. Bepaalde kosten mogen wel worden doorgerekend. Het gaat dan over drie soorten kosten: We spreken van een scherpe maximumfactuur, een minder scherpe maximumfactuur en facultatieve bijdragen.

  • Voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor een kind in de kleuterklas 45 EUR, een kind in het lager onderwijs heeft een maximumfactuur van 85 EUR.
  • Onder de scherpe maximumfactuur vallen activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen maar het leren wel aangenamer maken: Toneelbezoek, daguitstappen, zwemmen (behalve 1 schooljaar), …
  • Onder de scherpe maximumfactuur vallen ook materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist hier om welk materiaal het gaat en je kan als ouder geen goedkoper alternatief zoeken.

 

  • Naast de scherpe maximumfactuur is er ook nog zoiets als de minder scherme maximumfactuur. Aan het einde van het lager onderschijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 435 EUR. Voor het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur.
  • Onder de minder scherpe maximumfactuur vallen de meerdaagse uitstappen zoals bijvoorbeeld bos- of zee-klasssen die gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen maar als je kind meegaat dan kan de school hiervoor een bijdrage vragen met als maximum dus de minder scherpe maximumfactuur.

Wat valt er buiten de maximumfactuur en is betalend?

  • Het is de school wettelijk verplicht je te laten weten wat je ongeveer kan verwachten aan kosten die buiten de maximumfactuur vallen. Vraagt je school bijdragen voor middagtoezicht, maaltijden, schoolbus, … kortom dingen waarvan je zelf kan kiezen of je er gebruik van maakt of niet, dan moeten ze je dat tijdig laten weten.
  • Voor de bijdragen die buiten de maximumfactuur vallen moet de school een bijdrageregeling uitwerken. Die regeling wordt besproken op de schoolraad en wordt via het schoolreglement aan de ouders meegedeeld.
  • De school laat je weten hoe het die bijdragen zal innen en voorziet minimaal drie betalingsmomenten gespreid over het schooljaar voor dit soort kosten. Wanneer je moeilijkheden hebt om deze rekening te betalen kan je daarvoor ook bij je school terecht.

Hoe word je geholpen bij de betalingen?

Heb je moeite om de facturen te betalen, dan kan je de school vragen om een individueel betalingsplan te maken. Maar veel scholen werken ook met een spaarsysteem om de kosten te spreiden of hebben een solidariteitsfonds.

Om ouders financieel te helpen zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of je in aanmerking komt.

Als je aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, dan kan je daar een vraag over stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

 

Bron: Onderwijs Vlaanderen

0 Comments

Leave a reply

Contacteer ons

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 powered by Planet Polaris and PolarisCare

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account